U ponedjeljak 3. travnja 2017. godine Sveučilišni kapelan Odilon Singbo predvodio je euharistijsko slavlje u 16 sati u Sveučilišnoj kapeli Hrvatskog katoličkog sveučilišta na nakanu studenata diplomskog studija Odjela za psihologiju.

 

Psihologija

 

Hrvatsko katoličko sveučilište