Obavještavaju se studenti da od utorka 8.4.2014. počinju predavanje iz predmeta Strani jezik – Engleski i Strani jezik – Njemački.

Predavanja će se, do povratka prof. Pavić, održavati prema niže priloženom rasporedu:

Sociologija 1. godina

Engleski, petak 11-13h (pred. 2)

Povijest 20. stoljeća, četvrtak 14-16h (pred. 4)

Povijest 1. godina

Engleski, srijeda 13-15h (pred. 1)

Povijest 2. godina

Engleski, utorak 11-13h (pred. 2)

Povijest 3. godina

Engleski, utorak 13-15 (pred. 3.)

 

Hrvatsko katoličko sveučilište