Department of Nursing

Enrol in Nursing at the Catholic University of Croatia!

You have always dreamt about studying nursing! Enrol in your no. 1 choice on your study wish list and become part of a small dynamic University with state-of-the-art equipment, a university campus in downtown Zagreb, forthcoming teachers and small groups of students.

DOWNLOAD THE BROCHURE

Download the brochure and check:

 • Advantages of studying at the Catholic University of Croatia
 • Detailed information on undergraduate university studies in Nursing,
  including implementation plan, frequently asked questions and modes of payment
 • Information about enrolment conditions for full-time and part-time students
Preddiplomski sveučilišni studij Sestrinstvo - redoviti studenti putem aplikacije Postani student
Opći uvjeti 
 • završena četverogodišnja škola (općeg medicinskog smjera, primaljskog, fizioterapeutskog, farmaceutskog, laboratorijskog, sanitarnog, veterinarskog, zubotehničkog smjera ili smjera medicinskog kozmetičara) ili petogodišnja medicinska škola (općeg medicinskog smjera – prema važećem programu) ili gimnazija
 • položena državna matura
 • psihofizičke sposobnosti za studij (dokaz: potvrda obiteljskog liječnika, liječnika školske medicine ili medicine rada)
Dodatni uvjeti
 • prijeđen prag na pristupnom intervjuu

 

Rang-lista za upis  sastavlja se prema uspjehu prijavljenih pristupnika.

Prilikom natjecanja za upis pristupnicima se vrednuje:

 • prosjek svih ocjena iz srednje škole (30,00%)
 • obvezni dio državne mature: Hrvatski jezik – A (15,00%) (pristupnicima državljanima zemalja članica EU koji su završili srednje obrazovanje u EU umjesto Hrvatskog jezika na državnoj maturi priznaje se položen materinski jezik u sklopu njihovog vanjsko vrednovanog završnog ispita)
 • obvezni dio državne mature: Matematika – B (15,00%)
 • obvezni dio državne mature: Strani jezik – A (15,00%)
 • pristupni intervju – HKS – Sestrinstvo (15,00 %)
 • državno natjecanje znanja, kategorija sportaša ili završena još jedna srednja škola (5,00%)

 

UPISNA KVOTA

Preddiplomski sveučilišni studij Sestrinstvo – redoviti studenti: kapacitet: 43

Kvota za EU državljane: 40 (40 mjesta s djelomičnom participacijom u troškovima studiranja)

Kvota za strane državljane: 1

Pristupnik s pravom prednosti: 1

Kvota za Hrvate izvan Republike Hrvatske: 1

Više o preddiplomskom sveučilišnom studiju Sestrinstvo na: https://www.unicath.hr/sestrinstvo

KLIKNI i Postani student sestrinstva!

Preddiplomski sveučilišni studij Sestrinstvo - izvanredni studenti putem aplikacije Postani student
Opći uvjeti 
 • završena četverogodišnja škola (općeg medicinskog smjera, primaljskog, fizioterapeutskog, farmaceutskog, laboratorijskog, sanitarnog, veterinarskog, zubotehničkog smjera ili smjera medicinskog kozmetičara) ili petogodišnja medicinska škola (općeg medicinskog smjera – prema važećem programu) ili gimnazija
 • položena državna matura
 • psihofizičke sposobnosti za studij (dokaz: potvrda obiteljskog liječnika, liječnika školske medicine ili medicine rada)

Rang-lista za upis  sastavlja se prema uspjehu prijavljenih pristupnika.

Prilikom natjecanja za upis pristupnicima se vrednuje:

 • prosjek svih ocjena iz srednje škole (30,00%)
 • obvezni dio državne mature: Hrvatski jezik – A (15,00%) (pristupnicima državljanima zemalja članica EU koji su završili srednje obrazovanje u EU umjesto Hrvatskog jezika na državnoj maturi priznaje se položen materinski jezik u sklopu njihovog vanjsko vrednovanog završnog ispita)
 • obvezni dio državne mature: Matematika – B (15,00%)
 • obvezni dio državne mature: Strani jezik – A (15,00%)
 • pristupni intervju – HKS – Sestrinstvo (15,00 %)
 • državno natjecanje znanja, kategorija sportaša ili završena još jedna srednja škola (5,00%)

 

UPISNA KVOTA

Preddiplomski sveučilišni studij Sestrinstvo – izvanredni studenti: kapacitet: 45 (20 + 25)  (20 pristupnika u kvoti putem aplikacije Postani student uz mogućnost proširivanja kvote u slučaju nepopunjavanja unutar kvote 24+, a 25 pristupnika u kvoti 24+)

Kvota za EU državljane: 20  mjesta s punom participacijom u troškovima studiranja

Kvota za 24+: 25 mjesta s punom participacijom u troškovima studiranja (pristupnici koji su srednje obrazovanje u RH završili prije 2010. godine i do 31. siječnja 2020. godine navršili 24 godine života.)

Kvota za strane državljane: 0

Pristupnik s pravom prednosti: 0

Kvota za Hrvate izvan Republike Hrvatske: 0

Više o preddiplomskom sveučilišnom studiju Sestrinstvo na: https://www.unicath.hr/sestrinstvo

KLIKNI i Postani student sestrinstva!

Izvanredni sveučilišni studij Sestrinstvo u kvoti 24+

Pravo natjecanja u kvoti 24+ imaju pristupnici koji su srednje obrazovanje u RH završili prije 2010. godine.

Sveučilište će proširiti redovitu upisnu kvotu za broj upisnih mjesta koja su ostala nepopunjena unutar kvote rezervirane za pristupnike starije od 24 godine.

Opći uvjeti 
 • završena srednja četverogodišnja škola (općeg medicinskog smjera, primaljskog, fizioterapeutskog, farmaceutskog, laboratorijskog, sanitarnog, veterinarskog, zubotehničkog smjera ili smjera medicinskog kozmetičara) ili petogodišnja medicinska škola (općeg medicinskog smjera – prema važećem programu) ili gimnazija
 • psihofizičke sposobnosti za studij (dokaz: potvrda obiteljskog liječnika, liječnika školske medicine ili medicine rada)
Dodatni uvjeti
 • prijeđen prag na pristupnom intervjuu

Rang-lista za upis izvanrednih studenata na studij Sestrinstvo 24+ sastavlja se prema uspjehu prijavljenih pristupnika.

Prilikom natjecanja za upis pristupnicima se vrednuje:

 • opći uspjeh u svim razredima srednje škole (15,00 %)
 • prosječna ocjena završnog ispita/mature (5,00 %)
 • prosječne ocjene iz svih predmeta koji se odnose na Zdravstvenu njegu u svim razredima srednje škole ili iz predmeta Biologija za gimnaziju i ostale srednje četverogodišnje škole navedene u općim uvjetima koje u programu nemaju predmete iz Zdravstvene njege (20,00 %)
 • prosječne ocjene iz predmeta Anatomija, Fiziologija, odnosno Anatomija i fiziologija ili prosječne ocjene ekvivalentnih predmeta (Građa tijela, Funkcija tijela) u svim razredima srednje škole ili predmeta Kemija za gimnaziju (20,00 %)
 • prosječne ocjene iz predmeta Kliničke medicine u svim razredima srednje škole, odnosno prosječne ocjene predmeta ekvivalentnih predmetu Klinička medicina (Interna medicina, Neurologija, Infektologija, Kirurgija, Dermatologija, Ginekologija i porodništvo, Pedijatrija, Anesteziologija, Reanimatologija, Ortopedija, Traumatologija, Oftalmologija, Otorinolaringologija, Psihijatrija, Urologija i Fizikalna medicina) ili predmeta Fizika za gimnaziju i ostale srednje četverogodišnje škole navedene u općim uvjetima koje u programu nemaju predmete Kliničke medicine (20,00 %)
 • pristupni intevju (20,00 %)

UPISNA KVOTA

Kvota: 25 mjesta s punom participacijom u troškovima studiranja (pristupnici koji su srednje obrazovanje u RH završili prije 2010. godine).

Kvota za strane državljane: 0

Pristupnik s pravom prednosti: 0

Kvota za Hrvate izvan Republike Hrvatske: 0

NAČIN PRIJAVE

Pristupnici koji se za upis natječu unutar kvote 24+ prijave za upis podnose na Prijavnom obrascu. Prijavni obrazac preuzima se u Službi za studentska pitanja ili OVDJE. Prijave bez traženih dokumenata neće se razmatrati.

Više o preddiplomskom sveučilišnom studiju Sestrinstvo na: https://www.unicath.hr/sestrinstvo


What do students say about Nursing at the CUC?

Lovro Ačkar

Lovro Ačkar

Clinical training in Nursing is organised in the best possible way at the University, with the best conditions in Zagreb. We are deployed in almost all the hospitals in the city, and work under the guidance of mentors, who have undergone professional development at our University.

David Mlakić

David Mlakić

Our professors are highly educated and prominent people in the health care system and the education system of health care workers. In spite of their commitments, they are always available, kind and willing to help – either by giving a word of advice about our mental and physical health, or by answering our questions.


What do teachers say about the course of study in Nursing at the CUC?

Roberto Antolović

Prof Roberto Antolović, PhD

The CUC is a young, integrated and interdisciplinary university possessing great potential for further development in the field of teaching and scientific research. Education is aligned with the students’ needs enabling them to stay on the University campus, which gives them an opportunity to socialise, closely cooperate and communicate with other students and their teachers and mentors.

Ana Tikvica Luetić

Asst Prof Ana Tikvica Luetić, PhD, MD

 

Since I have worked at other universities, I would like to emphasise that the relationship with students at the Catholic University of Croatia is much more caring and includes ongoing care for their spiritual needs. Because of this, I can say that we in the Department of Nursing and the University as a whole are one large professional family whose primary focus is on caring for the comprehensive education of our students.