Department of History

News

Hrvatsko katoličko sveučilište potpisalo sporazum sa Sveučilištem Notre Dame u Australiji

Prof. dr. sc. Luka Šešo sa Sveučilišnog odjela za sociologiju i prof. dr. sc. Hrvoje Kekez sa Sveučilišnog odjela za povijest u sklopu svojeg boravka na Sveučilištu Notre Dame u Sydneyu (Australija) od 12. do 18. veljače 2024. u ime Hrvatskog katoličkog sveučilišta sudjelovali su svečanosti potpisivanja međuinstitucijskog sporazuma kojima obje institucije reguliraju svoje...

Više >

Profesori Kekez i Šešo u sklopu Erasmusa borave na The University of Notre Dame Australia

Prof. dr. sc. Luka Šešo sa Sveučilišnog odjela za sociologiju i prof. dr. sc. Hrvoje Kekez sa Sveučilišnog odjela za povijest od 12. do 23. veljače 2024. borave na The University of Notre Dame Australia u Australiji u sklopu Erasmus+ mobilnosti. Boravak u Australiji profesori će iskoristiti za dogovore oko daljnje suradnje Hrvatskog katoličkog sveučilišta i Sveučilišta Notre...

Više >

Predstavljena knjiga „Ivan Šalić – osobni tajnik Alojzija Stepinca“ studenta povijesti Zvonomira Miloševića

U srijedu 31. siječnja 2024. u Knjižnici i čitaonici Bogdana Ogrizovića u Zagrebu predstavljena je knjiga „Ivan Šalić – osobni tajnik Alojzija Stepinca“ autora dr. sc. Josipa Jagodara i Zvonimira Miloševića, studenta druge godine sveučilišnog prijediplomskog studija Povijest na Hrvatskom katoličkom sveučilištu. Ovo je prva knjiga koja donosi nepoznatu biografija Ivana Šalića,...

Više >

Pokrenut Virtualni svitak – blog Sveučilišnog Odjela za povijest Hrvatskog katoličkog sveučilišta

Sveučilišni odjel za povijest Hrvatskoga katoličkog sveučilišta nedavno je pokrenuo akademski blog “Virtualni svitak”. Inicijativa je fokusirana na suradnju između studenata i profesora u istraživanju manje poznatih, često marginaliziranih aspekata povijesti. Blog pruža studentima priliku za aktivno sudjelovanje u istraživačkom radu, analizu i interpretaciju...

Više >

Hrvatsko katoličko sveučilište