U petak, 17. lipnja 2022. u Ospedale Universitario di Cattinara u Trstu u Italiji održan je QUATE (Quality Assurance, Training and Examinations committee) test sposobnosti, međunarodni ispit koji se održava na razini Europe kao jedan od edukacijskih projekata Europske federacije citoloških društava (EFCS). Organizator ovog međunarodnog ispita bio je Odbor za QUATE EFCS-a, a glavni ispitivač bila je doc. prim. dr. sc Sandra Moslavac, supredsjedavajuća Odbora za QUATE Edukacijskog odbora EFCS-a, vanjska suradnica Medicinskog fakulteta Hrvatskog katoličkog sveučilišta.

Ispit je polagalo 15 kandidata iz Italije, Austrije, Izraela, Rusije i Armenije. Polaganjem QUATE testa kandidati stječu EFCS certifikat u području skriniranja PAPA testa te pridonose postizanju visokog standarda u provođenju probira za rak vrata maternice.
Organizacijski odbor QUATE Trst činili su doc. prim. dr. sc. Sandra Moslavac, zamjenica glavnog ravnatelja Specijalne bolnice Agram, Medicinski fakultet Hrvatskog katoličkog sveučilišta, prof. dr. sc. Allan Wilson, Vodeći biomedicinski znanstvenik u staničnoj patologiji i konzultant u cervikalnoj citologiji, Odjel za patologiju, Monklands Hospital, Airdrie, Scotland i doc.prim.dr.sc. Danijela Vrdoljak-Mozetič, generalna tajnica EFCS-a, Klinički zavod za patologiju i citologiju, Klinički bolnički centar Rijeka i Zavod za patologiju i patološku anatomiju, Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci.