U Riječkoj nadbiskupiji je 20. svibnja 2023. godine održana edukacija Centra za promicanje dobrobiti ranjivih osoba pod nazivom “Promicanje dobrobiti maloljetnih i ranjivih osoba u Katoličkoj Crkvi” – “Uvod u zaštitu i dobrobit djece i ranjivih osoba”. Predavačice na edukaciji su bile stručna suradnica i supervizorica Centra dr. sc. Sanda Smoljo Dobrovoljski te voditeljica Centra dr. sc. Anita Dučkić Sertić.

Uvodni dio edukacije je protekao u predstavljanju misije i vizije Centra te u međusobnom upoznavanju sudionika i predavačica. Na edukaciji su sudjelovali vjeroučitelji Riječke nadbiskupije te članovi Riječkih skauta.

O temi “Dostojanstvo ljudske osobe – interdisciplinarni pristup“ je govorila stručna suradnica i supervizorica Centra dr. sc. Sanda Smoljo Dobrovoljski. Zatim je o temi „Granice u odnosima“ nastavila govoriti voditeljica Centra dr. sc. Anita Dučkić Sertić. Predavanja su bila ispunjena pitanjima i komentarima sudionika. Nakon kratke pauze je na red došlo predavanje “Vrste zlostavljanja; posljedice zlostavljanja; prepoznavanje rizičnih i zaštitnih čimbenika” koje je također održala voditeljica Centra. Predavanje je bilo popraćeno interaktivnom radionicom.

Nakon pauze za ručak je uslijedio radionički dio edukacije gdje su participanti radili u manjim skupinama te izložili rezultate svojeg rada. Potom je stručna suradnica i supervizorica Centra dr. sc. Sanda Smoljo Dobrovoljski govorila o temi “Razumijevanje moći u crkvenim i društvenim institucijama” što je tema veoma važna za unutarcrkvene odnose. Potom je na red došla tema “Kako dalje nakon zlostavljanja?” koju je također održala dr. sc. Sanda Smoljo Dobrovoljski, a nakon nje je dr. sc. Anita Dučkić Sertić pozvala sudionike da ispune evaluacijske upitnike, podijelila im potvrde za sudjelovanje. Sudionici su iznijeli svoje dojmove o održanoj edukaciji te izrazili želju za daljnjim educiranjem o ovoj tematici. Time je edukacija bila zaključena.

Cilj govora o ovim temama jest podizanje razine svijesti te povećanje senzibilnosti u prepoznavanju zlostavljanja i zanemarivanja.