U Đakovačko-osječkoj nadbiskupiji su 23. listopada 2023. godine održane dvije edukacije Centra za promicanje dobrobiti ranjivih osoba pod nazivom “ Edukacije za svećenike i redovnike o prevenciji i zaštiti maloljetnika u đakovačko-osječkoj nadbiskupiji. I. edukacija”. Edukacije su održane u Đakovu i Valpovu.

Đakovo

Predavači na edukaciji u Đakovu su bili mr. sc. Marina Šijaković, tajnica Metropolijskog ureda za zaštitu maloljetnika i alumna Instituta za antropologiju, Gregoriana, Rim, te doc. dr. sc. Josip Bošnjaković, stručni suradnik i supervizor Centra za promicanje dobrobiti ranjivih osoba.

Uvodni dio edukacije je protekao u predstavljanju safeguardinga, kratkog uvoda u temu te u međusobnom upoznavanju sudionika i predavača. Na edukaciji su sudjelovali svećenici đakovačkog i velikokopaničkog dekanata te svećenici središnje nadbiskupijske ustanove.

„Uvodno predavanje o zaštiti maloljetnika i odraslih ranjivih osoba u Crkvi“ i „Razumijevanje moći u pastoralnom djelovanju“ je održao Bošnjaković, dok je Šijaković održala predavanje „Zaštita maloljetnika i ranjivih osoba – Termini, definicije i nedoumice“.

Kroz interaktivna predavanja, radionice i prostor za pitanja i diskusiju sudionici dobili uvid u osnovne elemente zaštite maloljetnika ali i sami predložili teme i područja koja su aktualna. Edukacija će se sastojati od 2 poludnevna formativna susreta u 6 gradova na području Đakovačko- osječke nadbiskupije, a namijenjena je za sve dijecezanske i svećenike i redovnike te za sve kapelane i djelatnike središnjih nadbiskupijskih ustanova.

U konačnici, sudionici su ispunili evaluacijske upitnike te dobili personalizirane potvrde za sudjelovanje. Sudionici su iznijeli svoje dojmove o održanoj edukaciji te izrazili želju za daljnjim educiranjem o ovoj tematici. Time je edukacija u Đakovu bila zaključena.

 

Valpovo

Na edukaciji u Valpovu su sudjelovali voditeljica Centra dr. sc. Anita Dučkić Sertić te stručni suradnik Centra Damjan Kovač, mag. theol.

Uvodni dio edukacije je protekao u predstavljanju misije i vizije Centra te u međusobnom upoznavanju sudionika i predavača. Na edukaciji su sudjelovali svećenici baranjskog, valpovačkog i donjomiholjačkog dekanata.

O temi “Dostojanstvo čovjeka te uloga Crkva u zaštiti maloljetnika i ranjivih osoba“ je govorio Damjan Kovač. Nakon predavanja je uslijedila interaktivna radionica nadahnuta vježbama iz transakcijske analize.

Potom je na red došla tema „Granice u odnosima“ koja je započela upitnicima o osobnim granicama koje su sudionici ispunjavali te su na temelju svojih rezultata za sebe mogli provjeriti kako stoje s vlastitim granicama. Predavački dio je održala Anita Dučkić Sertić, uz dvije radionice vezane uz ovu temu, 

Zatim je uslijedila tema „Termini i definicije na području zaštite maloljetnika i ranjivih osoba“ koju je održala Anita Dučkić Sertić te su se brojni sudionici uključili u živu raspravu o toj gorućoj tematici. Potom je uslijedila radionica s konkretnim i stvarnim primjerima na temelju kojih su sudionici morali donositi zaključke i primijeniti znanje koje im je netom preneseno.

U konačnici, sudionici su ispunili evaluacijske upitnike te dobili personalizirane potvrde za sudjelovanje. Sudionici su iznijeli svoje dojmove o održanoj edukaciji te izrazili želju za daljnjim educiranjem o ovoj tematici. Time je edukacija bila zaključena. Cilj govora o ovim temama jest podizanje razine svijesti službenika Crkve te povećanje senzibilnosti u prepoznavanju zlostavljanja i zanemarivanja.

 

Hrvatsko katoličko sveučilište