U ponedjeljak 18. lipnja 2018. u dvorani “Blaženi Alojzije kard. Stepinac” održana je, posljednja u nizu, radionica edukacije medicinskih sestara-mentora na studiju sestrinstva na Hrvatskom katoličkom sveučilištu. Zajednički susret započeo je molitvom sveučilišni kapelan Odilon Singbo, a riječ dobrodošlice uputio je rektor Hrvatskog katoličkog sveučilišta prof. dr. sc. Željko Tanjić.

“Sretan sam što Vas sve mogu ovdje pozdraviti i želim Vam da se ugodno osjećate na našem i Vašem HKS-u. Drago mi je da Vam je ovaj prostor postao kao dom i zahvalan sam svim predavačima koji su svojom stručnošću i znanjem pomogli u razvijanju Vaših vještina i pripremajući Vas za dobre mentore.”

Nakon pozdravnih riječi uslijedili su zaključci prethodno održanih radionica u kojima je Leali Osmančević, mag. comm. govorila o smjernicama za razvijanje tehnike samovrednovanja i komunikacijskih vještina sa studentima sestrinstva. Dr. sc. Snježana Mališa govorila je o protokolu prvoga dana kliničke prakse i kriterija samovrednovanja aktivnosti studenata sestrinstva.

Pročelnica Odjela za sestrinstvo doc. dr. sc. Marta Čivljak predstavila je rezultate evaluacije održanih edukacija mentora u prva dva ciklusa, a potom je uslijedila dodjela certifikata i zajedničko fotografiranje.  

 

Hrvatsko katoličko sveučilište