Na Hrvatskom katoličkom sveučilištu 2. veljače 2023. godine Centar za promicanje dobrobiti ranjivih osoba Hrvatskog katoličkog sveučilišta održao je edukaciju “Uvod u zaštitu i dobrobit djece i ranjivih osoba”. U uvodnom dijelu edukacije izražena je dobrodošlica sudionicima te im je predstavljena misija i vizija Centra.

Voditeljica centra dr. sc. Anita Dučkić Sertić održala predavanje pod nazivom “Granice u odnosima”. Potom je program manager Centra Jelena Zadro, mag. psych. nastavila s predavanjem na temu “Nasilje nad ranjivim osobama – oblici i vrste zlostavljanja; posljedice zlostavljanja; prepoznavanje rizičnih i
zaštitnih čimbenika” koje je popraćeno radom u skupinama.

Sudionici su radili na nekoliko slučajeva gdje su morali prepoznati vrste zlostavljanja, posljedice i zaštitne i rizične čimbenike, kako reagirati kada prime prijavu, koji su dokumenti važni za zaštitu ranjivih osoba. Nakon rada u manjim skupinama, predstavnici su objasnili zadatak svoje skupine i do kojih su zaključaka došli.

Nakon toga je uslijedila pauza te posljednje predavanje “Kako dalje nakon zlostavljanja” koje je održala voditeljica Centra dr. sc. Anita Dučkić Sertić.
Cilj ove uvodne teme je omogućiti podizanje razine svijesti te povećati osjetljivost za prepoznavanje zlostavljanja i zanemarivanja.

Na kraju edukacije sudionici su iznijeli svoje dojmove o održanoj edukaciji te izrazili želju za daljnjim educiranjem o ovoj tematici. Prisutnim sudionicima dodijeljena je potvrda o sudjelovanju.

Hrvatsko katoličko sveučilište