U ponedjeljak 10. srpnja 2017. održana je prva obrana diplomskog rada na diplomskom sveučilišnom studiju Sestrinstva na Hrvatskom katoličkom sveučilištu. Nakon uspješne prezentacije rezultata svoga istraživanja te pozitivno ocjenjenih odgovora na pitanja članova Povjerenstva, na našem Sveučilištu prva je zvanje magistre sestrinstva stekla izvanredna studentica diplomskog sveučilišnog studija Dunja Seretin.

Rad „Javnozdravstvene osobitosti  žena oboljelih od karcinoma dojke na području Vrbovca“ izrađen je pod mentorstvom prof.dr.sc. Darka Ropca te komentorstvom doc.dr.sc. Vanje Slijepčević Saftić. Obrana rada održana je pred Povjerenstvom za obranu u sastavu: doc.dr.sc. Ingrid Marton, predsjednica Povjerenstva, izv.prof.dr.sc. Mladen Stanec, član, prof.dr.sc. Darko Ropac, član te izv. prof. dr. sc. Zvonimir Koporc, zamjenski član.

Rak dojke ozbiljan je javnozdravstveni problem u cijelom svijetu, a osobito u razvijenim zemljama. U Republici Hrvatskoj najčešći obolijevanje od raka među ženama je upravo od raka dojke. Godišnje se dijagnosticira oko 2 500 novih slučajeva raka dojke, a oko 800 žena umre od te bolesti. To je broj koji svrstava Hrvatsku među zemlje s visokom incidencijom (oko 100/100 000 žena). Podaci su alarmanti jer ukazuju da će svaka deseta žena dobiti rak dojke tijekom svojeg života. Istraživanje za diplomski rad izvršeno je anketiranjem 34 žene, u dobi od 30  – 75 godina. Sve su pacijentice Doma zdravlja Vrbovec u kojem je obavljeno anketiranje tijekom prve polovine 2017. godine. Anketa je provedena pomoću strukturiranog upitnika  podijeljenog u četiri cjeline – opći podaci, navike, o bolesti, sadašnji odnos prema svojoj bolesti. Rezultati su prezentirani kroz 40 tablica i 35 grafikona, te korištenje 75 relevantnih i recentnih referenci. U radu se zaključuje da su potrebni dodatni napori u boljoj provedbi Nacionalnog programa ranog otkrivanja raka dojke u cilju većeg odaziva žena pod rizikom radi otkrivanja raka dojke u što ranijoj fazi bolesti.

U ime akademske zajednice Hrvatskog katoličkog sveučilišta magistri sestrinstva Dunji Seretin čestitke je prenio prof. dr. sc. Gordan Črpić, prorektor za organizaciju i poslovanje.