U ponedjeljak 11. siječnja 2021. studenti druge godine preddiplomskog studija komunikologije Hrvatskog katoličkog sveučilišta simulirali su konferenciju za novinare. Konferencija je održana online u sklopu nastave predmeta Tehnike odnosa s javnošću. 

Studenti su za temu odabrali: “Poslijeratna obnova kuća u Petrinji i okolici”,  a u pozivu kao organizatora naveli Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje u Zagrebu. Međusobno su podijelili uloge glasnogovornika Ivice Preskara, novinara te Nikole Mažara, državnog tajnika Središnjeg državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje, Franju Andrašeka, vlasnika tvrtke Andrašek d.o.o. te Ive Žinića, župana Sisačko-moslavačke županije. 

Iznenađenje studentima bio je državni tajnik Nikola Mažar, koji se nakratko uključio na konferenciju i rado odgovorio na sva pripremljena i nimalo laka „novinarska“ pitanja.

Studenti su simulaciju konferencije za novinare uspješno odradili uz analizu i savjete asistenta Kristijana Sedaka.