U sklopu postdoc istraživačke stipendije CREATE Laudato Si, dr. sc. Miriam Mary Brgles s Odjela za sociologiju, boravila je u Rimu na Fakultetu društvenih znanosti Pontifikalnoga sveučilišta sv. Tome Akvinskoga. Dr. sc. Brgles radila je tijekom boravka s prof. dr. sc. Helen Alford, dekanicom Fakulteta za društvene znanosti, prof. dr. sc. Philipom McDonaghom, osnivačem i direktorom Centra za religiju, ljudske vrijednosti i međunarodne odnose na Dublin City University te članovima CREATE Expert Council-a.

U Dikasteriju za interreligijski dijalog održan je sastanak s p. Laurentom Basaneseom, SJ, a u najpoznatijoj predavaonici Angelicuma, u kojoj je svoj doktorski rad branio sveti papa Ivan Pavao II, održan je susret i dijalog s veleposlanicima pri Svetoj Stolici: Alexandrom Valkenburg (EU), Andriyjem Yurashem (Ukrajina), Patrickom Renaultom (Belgija) te Teom Zupičić, ministricom savjetnicom i otpravnicom poslova u veleposlanstvu Republike Hrvatske pri Svetoj Stolici. Također, dr. sc. Brgles prisustvovala je i dodjeli CREATE godišnje nagrade koju je ove godine osvojio Vojtech Kubis iz Češke. S prof. Cristianom Colombijem dr. sc. Brgles održala je i predavanje na predmetu Qualitative Interviewing and Arts-based Research, kojega je kreirala za studente CREATE Strong grupe i na kojemu je surađivala tijekom ljetnoga semestra ove akademske godine.

 

Hrvatsko katoličko sveučilište