U petak, 21. listopada dr. sc. Kristijan Sedak s Odjela za komunikologiju Hrvatskog katoličkog sveučilišta održao je pozvano predavanje Važnosti komunikacijskih vještina zdravstvenog osoblja na V. Kongresu Međunarodne interdisciplinarne udruge za kronične bolesti (MIUKB) o prevenciji i ranom otkrivanju kroničnih bolesti, “Zaštitimo muškarce od kroničnih bolesti”.

Dr. sc. Sedak je govorio o modelima komunikacije s osobama oboljelim od kroničnih bolesti i s kolegicama doc. dr. sc. Teom Vukušić Rukavinom i Anom Dobraš predstavio kvantitativno istraživanje E profesionalizma zdravstvenih djelatnika u sklopu SMePROF projekta.

Hrvatsko katoličko sveučilište