Dr. sc. Filip Galović, filolog s Odjela za sociologiju našega Sveučilišta, sudjelovao je kao izlagač i moderator na međunarodnome znanstvenome skupu ”Jezik i njegovi učinci” koji se održava od 4. do 6. svibnja na Filozofskome fakultetu Sveučilišta u Rijeci. Riječ je o već tradicionalnome jezikoslovnome skupu u organizaciji Hrvatskoga društva za primijenjenu lingvistiku, a središnjim su temama ovoga susreta: jezik i njegovi učinci na društvo, jezik i njegovi učinci na ljudski um, te odnos jezika i pojedinca.

U svojem je izlaganju ”Govor mlađih iz mjesta Milne na otoku Braču” dr. sc. Filip Galović detaljno prezentirao i opisao osobine govora mlađih Milnarana, usporedivši ih s govorom mlađih Bračana čakavaca iz drugih naselja te s govorom starijih Bračana čakavaca. Kako je naglasio, govor je mlađih Milnarana počeo biti zahvaćen nekim promjenama uslijed različitih utjecaja, a interesantnom je činjenicom – u prvome redu sa sociolingvističkog aspekta – da je govor grada Splita jedan od ključnih uzroka promjena u njihovu govoru. Na temelju izlaganja jasno se uočilo što se od starih osobina zadržalo u govoru mlađega svijeta iz Milne, što se promijenilo, i kamo potonji govor smjera.   

 

 

Hrvatsko katoličko sveučilište