Nastava iz izbornog predmeta Dr. Ivan Merz – odabrane teme u četvrtak 27. listopada 2022. godine iznimno će se održati putem platforme Microsoft Teams.

 

Hrvatsko katoličko sveučilište