Naš doktorand iz Laboratorija za etiku digitalnih tehnologija u zdravstvu Luka Poslon sudjelovao je na 21. Lošinjskim danima bioetike koji su se održali od 14. do 17. svibnja 2023. na Malom Lošinju. Konferencija je održana u organizaciji Hrvatskog filozofskog društva, Hrvatskog bioetičkog društava i grada Malog Lošinja. Program se sastojao od međunarodnog simpozija Integrativna bioetika i nova epoha, Studentske bioetičke radionicue Bioetika, okoliš i ne-ljudska živa bića i okruglog stola Umjetna inteligencija i budućnost čovječanstva u sklopu kojeg je sudjelovao naš doktorand Poslon.

Naš doktorand Poslon održao je izlaganje pod nazivom Ostvarivanje punog potencijala ChatGPT-a pomoću objašnjive umjetne inteligencije u kojem je govorio o izazovima do kojih dolazi prilikom primjene ChatGPT-a u medicini kao i posljedicama nedostatka objašnjivosti kojeg uzrokuje “black box” problem.

Program konferencije i knjigu sažetaka možete pronaći na poveznici.

 

Hrvatsko katoličko sveučilište