Na svečanoj sjednici zagrebačke Gradske skupštine održanoj 31. svibnja, na Dan grada Zagreba, 18 zaslužnih pojedinaca te tvrtki i institucija dobilo je nagrade.

Među njima i doc. dr. Tomislav Domazet-Lošo za izvanredne znanstvene rezultate u biološkim znanostima.

Čestitamo u ime cijele sveučilišne zajednice!

Tomislav Domazet Lošo prima nagradu Grada Zagreba

Doc. dr. sc. Tomislav Domazet Lošo prima nagradu Grada Zagreba Foto: www.vecernji.hr

 

HRT- prilog iz vijesti 31.5.2014.

 

Tomislav Domazet-Lošo rođen je u Splitu 1974. Biologiju je diplomirao 1997.na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Od 2000. do 2003. pohađao je doktorski studij genetike na Sveučilištu u Kölnu, Njemačka. Doktorsku disertaciju izradio je i obranio na istom Sveučilištu te je 2003. godine stekao titulu doktora prirodnih znanosti (Dr. rer. nat. područje genetika).

Od 1998. radi u Laboratoriju za evolucijsku genetiku, Zavoda za molekularnu biologiju, Instituta Ruđer Bošković. Postdoktorski se usavršava na Max Planck Institut u Plönu,Njemačka i na Svečilištu u Kielu, Njemačka. Od 2013. kao docent predaje evoluciju na Hrvatskom katoličkom sveučilištu.


Rezultate svog istraživačkog rada objavljivao je u najprestižnijim znanstvenim časopisima (Nature 2x, Nature Reviews Genetics 1x, PNAS 3x, Current Biology 1x, 
Nature Communications 1x). Najznačajniji doprinosi znanosti su mu otkriće genomske filostratigrafije, molekularni dokaz zrcaljenja evolucije u embriogenezi i otkriće evolucijski najstarijih tumora.

Dobitnik je većeg broja nagrada i priznanja od kojih su najvažnije Državna nagrada za znanost (2012), Red Danice Hrvatske s likom Ruđera Boškovića (2012) i Nagrada Grada Zagreba (2014).

 

Hrvatsko katoličko sveučilište