Kao članica Upravnoga odbora COST akcije “Cultural Expertise Junior Network” (K-Peritia) CA22101, docentica Miriam Mary Brgles sa Sveučilišnog odjela za sociologiju boravila je od 3. do 6. siječnja 2024. na Sveučilištu u Oxfordu. U sklopu COST akcije na Pembroke Collegeu i Brookes Universityju održala se znanstvena konferencija te sastanci upravnoga odbora i radnih grupa. Kao članica radne grupe “Communication” docentica Brgles je izlagala na temu “Communication Activities and Creative Methods of Dissemination” te kreirala anketni upitnik o praksama diseminacije.

Hrvatsko katoličko sveučilište