Doc. dr. sc. Kristian Turkalj, voditelj za pripremu studijskog programa prava na Hrvatskom katoličkom sveučilištu, u ponedjeljak 25. ožujka 2024. posjetio je Fakultetu prava i političkih znanosti Pázmány Péter Catholic University gdje se sastao s rektorom Gézom Kuminetz, dekanom Lászlóm Komáromi te prodekanicom Petrom Láncos. Cilj susreta bio je jačanje suradnje između Hrvatskog katoličkog sveučilišta i Pázmány Péter Catholic University kao i razmjena najboljih praksi vezanih uz studiranje prava. Tijekom posjeta razgovaralo se o načinu studiranja prava, strukturi studijskog programa, podršci studentima te o dolaznoj i odlaznoj mobilnosti studenata. Posebna pozornost bila je posvećena pitanju kako studij prava učiniti atraktivnijim i inovativnijim. Dogovoreno je daljnje jačanje suradnje posebice u razmjeni studenata i nastavnika.

Hrvatsko katoličko sveučilište