Doc. dr. sc. Dario Sambunjak, dr. med., nastavnik na Odjelu za sociologiju Hrvatskog katoličkog sveučilišta, suradnik je na novom četverogodišnjem projektu Hrvatske zaklade za znanost. Voditelj projekta pod nazivom Profesionalizam u zdravstvu (ProHealth) je prof. dr. sc. Ana Marušić, dr. med., s Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Splitu, a osim Hrvatskog katoličkog sveučilišta kao partner na projektu sudjeluje i Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu. Prvi sastanak projektnog tima održan je 19. listopada u Splitu.

Kickoff 2015

Doc. Sambunjak će u okviru ovog projekta sudjelovati u istraživanju načina na koji se znanstveni dokazi prenose u kliničku praksu, osobito u kontekstu izrade i primjene kliničkih smjernica. Planira se da će na Hrvatskom katoličkom sveučilištu u okviru ovog projekta biti održane radionice i fokus grupe, na kojima će se prikupljati podaci za istraživanje.

 

 

Hrvatsko katoličko sveučilište