Select Page

Doc. dr. sc. Dario Sambunjak, dr. med., nastavnik na Odjelu za sociologiju Hrvatskog katoličkog sveučilišta, suradnik je na novom četverogodišnjem projektu Hrvatske zaklade za znanost. Voditelj projekta pod nazivom Profesionalizam u zdravstvu (ProHealth) je prof. dr. sc. Ana Marušić, dr. med., s Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Splitu, a osim Hrvatskog katoličkog sveučilišta kao partner na projektu sudjeluje i Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu. Prvi sastanak projektnog tima održan je 19. listopada u Splitu.

Kickoff 2015

Doc. Sambunjak će u okviru ovog projekta sudjelovati u istraživanju načina na koji se znanstveni dokazi prenose u kliničku praksu, osobito u kontekstu izrade i primjene kliničkih smjernica. Planira se da će na Hrvatskom katoličkom sveučilištu u okviru ovog projekta biti održane radionice i fokus grupe, na kojima će se prikupljati podaci za istraživanje.