Doc. dr. Dario Sambunjak s Odjela za sociologiju Hrvatskog katoličkog sveučilišta je 11. i 12. svibnja 2015. boravio na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Splitu, gdje je sudjelovao na 7. Hrvatskom Cochrane simpoziju. Kao suvoditelj Hrvatskog Cochranea, bio je u organizacijskom odboru simpozija, moderirao je okrugli stol „Izrada i implementacija kliničkih smjernica u Hrvatskoj“, te održao radionicu „Uvod u Cochrane sustavne preglede“. Na marginama simpozija doc. dr. sc. Sambunjak je s kolegama iz Splita razgovarao i o mogućnostima formalizacije suradnje između Hrvatskog Cochranea i Hrvatskog katoličkog sveučilišta.

Doc. dr. sc. Dario Sambunjak i dr. sc. Tina Poklepović nakon uspješne obrane doktorske disertacije 12. svibnja 2015. na Medicinskom fakultetu u Splitu

Doc. dr. sc. Dario Sambunjak i               dr. sc. Tina Poklepović 

Tijekom njegova boravka u Splitu, održala se i obrana doktorske disertacije dr. Tine Poklepović Peričić, kojoj je doc. dr. sc. Sambunjak bio mentor. Naslov disertacije bio je „Sredstva za interdentalno čišćenje u prevenciji parodontnih bolesti i zubnog karijesa: Cochrane sustavni pregled“, a dr. Poklepović Peričić uspješno ju je obranila.

 

 

 

 

Hrvatsko katoličko sveučilište