Docent Ivica Matić sa Sveučilišnog odjela za sestrinstvo Hrvatskog katoličkog sveučilišta objavio je izvorni znanstveni članak u časopisu Europskog društva za zdravstvenu psihologiju Psychology & Health naslovljen Sense of coherence and health in adolescents: a longitudinal cohort study. Ovaj ugledni časopis za područje javnoga zdravstva (Q1) i zdravstvene psihologije (Q2) promovira proučavanje psiholoških pristupa zdravlju i bolesti te ima petogodišnji čimbenik odjeka (IF) 4.0. U radu je istražen utjecaj osjećaja koherentnosti kao vodećeg faktora salutogeneze na zdravlje adolescenata. Tijekom dvogodišnjeg praćenja ispitanika utvrđena je stabilnost osjećaja koherentnosti prije zrele dobi, što je novost u odnosu na teorijske pretpostavke. Također, utvrđena je snažna značajna pozitivna povezanost između osjećaja koherentnosti i mentalnog zdravlja. Značajna razlika pronađena je između adolescenata s niskim osjećajem koherentnosti i onih s visokim u tjelesnom funkcioniranju, općem zdravlju, vitalnosti, socijalnom funkcioniranju, emocionalnoj ulozi funkcioniranja  i mentalnom zdravlju. Snažniji osjećaj koherentnosti, muški spol i život s oba roditelja bili su prediktori boljeg mentalnog zdravlja.

Rad možete pronaći na poveznici.

Hrvatsko katoličko sveučilište