Doc. dr. sc. Ivica Matić sa Sveučilišnog odjela za sestrinstvo objavio je novi znanstveni rad u uglednom časopisu “European Journal of Investigation in Health, Psychology, and Education”, koji je indeksiran u vodećim svjetskim bazama s faktorom utjecaja 3.2 (IF).


U svojem radu docent Matić predstavlja rezuzltate istraživanja čiji je cilj bio istražiti stabilnost i prediktore subjektivnog blagostanja i samopercipiranog zdravlja kod adolescenata tijekom dvogodišnjeg razdoblja, s posebnim naglaskom na važnost mentalnog zdravlja za ukupno blagostanje. U ovom longitudinalnom kohortnom istraživanju sudjelovali su adolescenti u dobi od 15 (n = 441) i 17 godina (n = 354), koji su ispitivani putem upitnika. Ova studija ističe važnost psiholoških i zdravstvenih faktora, posebno mentalnog zdravlja, koji utječu na ukupno blagostanje adolescenata i naglašava potrebu za pokretanjem salutogenih aktivnosti.

Cijeli rad možete pronaći na poveznici ili skeniranjem QR koda na fotografiji niže.

Hrvatsko katoličko sveučilište