Doc. dr. sc. Odilon Singbo s Katedre za teologiju Hrvatskog katoličkog sveučilišta objavio je u francuskoj izdavačkoj kući L’Harmattan knjigu “La théologie africaine de l’interculturalité: Recherches socio-théologiques (Afrička teologija interkulturalnosti: Socio-teološka istraživanja). 

Knjiga, koja broji 238 stranica, rezultat je empiričkog istraživanja među mladim vjernicima afričke države Benin gdje je  autor rođen. U prvom i teorijskom dijelu doc.  dr. sc. Odilon Singbo jezgrovito prikazuje teološke rasprave na afričkom kontinentu i razne teološke struje koje su do sada bile zastupljene. Za njega i dalje prevladava teologija inkulturacije koju je teško podržati u trenutnom obliku i u suvremenom kontekstu razvoja kršćanstva u Beninu kao i u mnogim drugim zapadno-afričkim zemljama. Polazeći od modela Josepha Ratzingera, autor ističe kako je vrijeme za razvijanje afričke teologije interkulturalnosti osobito zbog procesa globalizacije koja vodi više Afrikance prema Zapadu nego misionare prema Africi. U tom on vidi promjenu misijske paradigme koja poziva na novi pogled duha ne samo unutar Crkve u Africi, već u Crkvi općenito.

U drugom dijelu autor smatra da potreba za obrazovanjem mladih afričkih kršćana traži aktivnije uključenje mladih laika u teološke rasprave. Potrebno je, dakle, razvijanje „teologije naroda“ kroz davanje riječi mladima kako bi sami dali obrazloženje onog u što vjeruju, odnosno kako bi dali odgovor na Isusovo pitanje Apostolima: „A vi, što vi kažete, tko sam ja?“ Nakon više od 160 godina evangelizacije i u svjetlu rastuće dinamike kršćanstva u Beninu treba baciti retrospektivni pogled na prijeđeni put kako na teološkom tako i na području življenja vjere. Stoga, zastupljena teologija interkulturalnosti nije dokidanje teologije inkulturacije, već njezino dovršenje. Skupljeni podaci kroz istraživanje među više od 1000 mladih beninskih katolika pokazuju zavidnu razinu svijesti i znanja o crkvenom nauku o raznim istinama vjere i morala. Međutim, autor se pita je li takva svijest ujedno i odraz istinskog i dosljednog življenja.

Hrvatsko katoličko sveučilište