Od 14. do 17. srpnja 2016. godine u organizaciji  Hrvatskog Matematičkog Društva u Zagrebu se održao 6. Hrvatski Matematički Kongres s međunarodnim sudjelovanjem na kojem je sudjelovao velik broj hrvatskih i inozemnih matematičara. U sekciji  Partial Differential Equations, doc. dr. sc. Jadranka Kraljević u ime Hrvatskog katoliučkog sveučilišta je u dvadesetminutnom izlaganju pod nazivom ” Positive solutions of quasilinear elliptic equations with strong dependence on the gradient and their qualitative properties”  izložila pregled dosadašnjih rezultata  njezinog znanstvenog istraživanja.

 

Doc. dr. sc. Jadranka Kraljević

Doc. dr. sc. Jadranka Kraljević

 

 

Hrvatsko katoličko sveučilište