Doc. dr. sc. Elviri Lazić Mosler, dr. med. univ. mag. admin. sanit., s Odjela sa sestrinstvo Hrvatskog katoličkog sveučilišta objavljen je članak u FASEB journalu.

FASEB journal  drugi je najcitiraniji časopis u području biologije te je ujedno časopis impact faktora 5.595.

Članak je o rezultatima proizašlima iz doktorske disertacije doc. dr. sc. Elvire Lazić Mosler, dr. med. univ. mag. admin. sanit., te iz projekta izv. prof. dr. sc. Nataše Kovačić u kojem je doc. dr. sc. Lazić Mosler sudjelovala u Laboratoriju za molekularnu biologiju Hrvatskoga instituta za istraživanje mozga na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Dragoj doc. dr. sc. Elviri čestitamo u ime cijele akademske zajednice te želimo obilje Božjeg blagoslova u nastavku rada.