DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJI

OBAVIJEST O UPISIMA

Upisi u diplomske sveučilišne studije Povijest, Psihologija, Sociologija i Sestrinstvo 2017./2018. 

Hrvatsko katoličko sveučilište zadržava pravo promjene objavljenih termina, stoga molimo pristupnike da redovito prate obavijesti.

 

 

 

PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJI – JESENSKI UPISNI ROK

 

OBAVIJEST O UPISIMA

Upisi u preddiplomske sveučilišne studije Povijest i Sociologija 2017./2018. – jesenski upisni rok

Hrvatsko katoličko sveučilište zadržava pravo promjene objavljenih termina, stoga molimo pristupnike da redovito prate obavijesti.

 

RASPORED PRISTUPANJA DODATNIM PROVJERAMA

Obavještavamo sve pristupnike koji se natječu za upis na preddiplomske sveučilišne studije Hrvatskog katoličkog sveučilišta ( u ak. god. 2017./2018.), da su u skladu s tekstom Natječaja dužni pristupiti svim dodatnim provjerama što ih Hrvatsko katoličko sveučilište provodi u sklopu natječajnog postupka.

U skladu s tekstom Natječaja i informacijama objavljenim u aplikaciji Postani student, motivacijski razgovori održavat će se u prostorijama Hrvatskog katoličkog sveučilišta, Ilica 242, u Zagrebu, u periodu od 5. do 6. rujna 2017. godine.

Svi pristupnici dodatnim provjerama dužni su im pristupiti u terminu koji im je dodijeljen.

Prilikom pristupanja dodatnim provjerama sa sobom moraju ponijeti službenu identifikacijsku ispravu sa slikom (osobnu iskaznicu, putovnicu ili vozačku dozvolu).

Pristupnici koji nisu uredno izvršili sve administrativne obveze koje su prethodile dodatnim provjerama (odabir studija, uplata troškova dodatnih provjera i dostavljanje dokaza o uplati troškova dodatnih provjera do 28. kolovoza 2017.) neće moći pristupiti istima.

Kako biste se lakše snašli na niže priloženim rasporedima, poslužite se prečacem na tipkovnici: ctrl + F. Nakon otvaranja dijaloškog okvira u nj upišite svoj OIB i pritisnite enter/traži/search.

Raspored pristupanja pismenoj provjeri razumijevanja – povijest

Raspored pristupanja testu apstraktnog mišljenja – sociologija

Raspored pristupanja motivacijskim razgovorima – povijest

Raspored pristupanja motivacijskim razgovorima – sociologija

 

NAPOMENA:

Pristupnici koji ne zadovolje prag na testu apstraktnog mišljenja, bez obzira na objavljeni raspored neće biti primljeni na motivacijski razgovor.

Pristupnici koji su prijavili oba studijska programa naći će se samo na jednom od rasporeda za motivacijske razgovore i  pristupit će motivacijskim razgovorima u dodijeljenom terminu! Pismenim dodatnim provjerama pristupaju na oba studijska programa.

 

Putem niže priloženih linkova možete pristupiti materijalima koji prate natjecanje za upis i same upise u preddiplomske sveučilišne studije što ih izvodi Hrvatsko katoličko sveučilište u jesenskom upisnom roku (upisi u ak. g. 2017./2018.):

  1. 1. Dokumenti

Natječaj za upis u I. godinu preddiplomskih sveučilišnih studija Povijest i Sociologija u akademskoj godini 2017./2018. – jesenski upisni rok

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o participaciji u troškovima studiranja (visina školarine) za redovite studente koji upisuju studije Hrvatskog katoličkog sveučilišta u akademskoj godini 2017./2018. po linearnom modelu

Odluka o troškovima studija i visini iznosa pune participacije u troškovima studiranja za studente koji upisuju studije Hrvatskog katoličkog sveučilišta u akademskoj godini 2017./2018.

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o visini troškova upisa i naknada studenata

Prilagodba ispitne tehnologije

  1. 2. Kalendari

Kalendar rokova i termina

  1. 3. Upute i predlošci

Dostavljanje dokaza o uplati troškova dodatnih provjera

Predlošci uplatnica

  1. 4. Kontakti i korisni linkovi

Kontakti

Korisni linkovi

Promotivni materijal

 

2. DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJI

 

OBAVIJEST O UPISIMA

Upisi u diplomske sveučilišne studije Povijest, Psihologija, Sociologija i Sestrinstvo  

Hrvatsko katoličko sveučilište zadržava pravo promjene objavljenih termina, stoga molimo pristupnike da redovito prate obavijesti.

 

 

Obavještavamo sve pristupnike koji se natječu za upis na diplomske sveučilišne studije Hrvatskog katoličkog sveučilišta u ak. god. 2017./2018., da su u skladu s tekstom Natječaja rezultati motivacijskih razgovora objavljeni u Nacionalnom infromacijskom sustavu prijava na diplomske studije (NISpDS) te na oglasnoj ploči Hrvatskog katoličkog sveučilišta.

 

Putem niže priloženih linkova možete pristupiti materijalima koji prate natjecanje za upis i same upise u diplomske sveučilišne studije što ih izvodi Hrvatsko katoličko sveučilište (upisi u ak. g. 2017./2018.):

2. 1. Dokumenti

Natječaj za upis redovitih studenata u I. godinu diplomskog sveučilišnog studija Povijest: usmjerenje Stari i srednji vijek i usmjerenje Suvremena povijest u akademskoj godini 2017./2018.

Natječaj za upis redovitih studenata u I. godinu diplomskog sveučilišnog studija Psihologija u akademskoj godini 2017./2018.

Natječaj za upis izvanrednih studenata u I. godinu diplomskog sveučilišnog studija Sestrinstvo u akademskoj godini 2017./2018.

Natječaj za upis redovitih studenata u I. godinu diplomskog sveučilišnog studija Sociologija: Upravljanje i javne politike u akademskoj godini 2017./2018.

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o participaciji u troškovima studiranja (visina školarine) za redovite studente koji upisuju studije Hrvatskog katoličkog sveučilišta u akademskoj godini 2017./2018. po linearnom modelu

Odluka o troškovima studija i visini iznosa pune participacije u troškovima studiranja za studente koji upisuju studije Hrvatskog katoličkog sveučilišta u akademskoj godini 2017./2018.

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o visini troškova upisa i naknada studenata

Odluka o visini školarine za polaznike programa cjeloživotnog učenja

2. 2. Rasporedi 

Povijest raspored motivacijskih razgovora

Psihologija raspored motivacijskih razgovora

Sestrinstvo raspored motivacijskih razgovora

Sociologija raspored motivacijskih razgovora

 

2. 3. Kalendari 

Kalendar rokova i termina

2. 4. Upute i predlošci

Prijava u sustav 

Rok za prijavu studija

Zahtjev za priznavanje inozemne visokoškolske kvalifikacije 

Obrazac zahtjeva za akademsko priznavanje inozemne visokoškolske kvalifikacije

Dodatne provjere – predlošci uplatnica 

2. 5. Kontakti i korisni linkovi

Kontakti

Promotivni materijal

 

 

Hrvatsko katoličko sveučilište