Obavještavaju se studenti 2. godine diplomskog sveučilišnog studija Povijest usmjerenje Stari vijek i srednji vijek kako se nastava iz predmeta Diplomatički seminar II, u utorak, 9. siječnja 2018. godine, neće održati. O terminu nadoknade nastave studenti će biti obaviješteni. Nadoknada će se obaviti posjetom arhiva Provincije franjevaca trećoredaca glagoljaša na Ksaveru.