Od 15. do 18. svibnja 2022. na Malom Lošinju održali su se Lošinjski dani bioetike. Na jubilarnoj 20. međunarodnoj konferenciji u organizaciji Hrvatskog filozofskog društva, Hrvatskog bioetičkog društava i grada Malog Lošinja sudjelovali su i predstavnici Laboratorija Digit-HeaL. Članovi znanstveno- istraživačkog tima Anamaria Malešević i Anto Čartolovni održali su izlaganje na temu Nadilaženje algoretičkih aporija – empirijska analiza etičkih vrijednosti u domeni umjetne inteligencije u zdravstvu u koautorstvu s kolegicom Anom Tomičić. Ovom prigodom predstavljeni su preliminarni rezultati kvalitativne faze istraživanja koja se provodila od lipnja do prosinca 2021. godine i uključivala je 75 intervjua s ključnim dionicima digitalnog zdravstva u Hrvatskoj.

Knjižicu sažetaka moguće je pronaći na poveznici.