Poštovani studenti, nadoknada nastave za studente 1. godine diplomskog sveučilišnog studija Psihologija iz predmeta Didaktika održat će se 4. i 11. svibnja  2021. godine u 13 sati.