Hrvatsko katoličko sveučilište u suizdanju s Hrvatskim svjetskim kongresom objavilo je krajem prošle godine knjigu naslovljenu Croatian-Jewish and Serbian-Jewish Relations in the latter Half of the Nineteenth Century and the Turn of the Twentieth Century autora dr. sc. Mate Artukovića, umirovljenog znanstvenog savjetnika u trajnom zvanju, dugogodišnjeg djelatnika Hrvatskog instituta za povijest i stručnjaka za modernu hrvatsku i svjetsku povijest.

Knjiga se sastoji od šest rasprava u kojima dr. Artuković problematizira hrvatsko-židovske i srpsko-židovske odnose u Hrvatskoj u drugoj polovici 19. i na početku 20. stoljeća. Pet rasprava je ranije objavljeno na hrvatskom jeziku u hrvatskim znanstvenim publikacijama dok je autor za potrebe knjige pripremio tekst „Židovi u ‘Slobodi’, glasilu Stranke prava 1878.-1886.“ (Jews in Sloboda, the Publication of the Party of Rights (1878-1886).

Kao što je autor naveo u predgovoru knjige, hrvatsko-židovski odnosi nisu bili toliko često tema istraživanja u našoj historiografiji koliko bi to zahtijevala problematika i složenost tih odnosa. Dosadašnja istraživanja pojedinačnih izvora (novina, djela i razmišljanja pojedinaca koji su pridonijeli oblikovanju hrvatskog nacionalnog identiteta te književnih i vjerskih djela) nisu smatrana nužnošću, iako je druga polovica “dugotrajnog devetnaestog stoljeća” bila od posebne važnosti jer se u to vrijeme i u tom ozračju u europskim zemljama formiraju antisemitske stranke i pojavljuju se pokreti koji čine osnovu za razumijevanje događaja u prvoj polovici 20. stoljeća. Rasprave objavljene u knjizi približavaju hrvatsko-židovske odnose, ponajprije na temelju izvornog materijala objavljenog u novinama, vjerskim i političkim publikacijama, te su važne za oblikovanje jasnije slike o hrvatsko-židovskim odnosima. Iako se autor koncentrirao na mišljenja pojedinaca (Ante Starčević, Josip Juraj Strossmayer) te odabranih časopisa (Sloboda, Glasnik Biskupije Bosanske i Sriemske) smatra ih osobito važnima jer se njihov stav može smatrati reprezentativnim stavom za hrvatsku nacionalnu povijest toga vremena. Osim hrvatsko-židovskih odnosa, knjiga se bavi i srpsko-židovskim odnosima u Hrvatskoj, čemu je posvećena tema „Židovi u srpskom tisku u Hrvatskoj potkraj 19. stoljeća“.

Sve su rasprave (popis niže) nastale u dužem razdoblju i iako predstavljaju mozaik različitih problema zajedno čine jedinstvenu cjelinu. Osim već spomenute nove rasprave, tekst “Židovi u srpskom tisku u Hrvatskoj potkraj 19. stoljeća“ značajno je izmijenjen zahvaljujući novim istraživanjima.

 

Popis rasprava:

  1. Jews in Sloboda the Publication of the Party of Rights (1878 -1886)
  2. Jews in the Serbian Press in Croatia in the late 19th Century
  3. The Herald of the Diocese of Bosnia and Sriem on Jews and Judaism
  4. Strossmayer, Jews and Judaism
  5. Ante Starčević and Jews (according to Reports in Sloboda)
  6. Two Sermons of Chief Rabbi Dr. Hosea Jacobi

Osim kratkog opisa objavljene knjige, valja dodati da su recenzentice knjige prof. dr. sc. Agneza Szabo i dr. sc. Ljiljana Dobrovšak, knjigu je na engleski jezik u potpunosti preveo Ivan Domagoj Šola, ugledni Hrvat iz Kanade, a urednik izdanja je izv. prof. dr. sc. Mario Kevo, pročelnik Odjela za povijest našeg Sveučilišta.

U konačnici, no ništa manje važno, velika zahvala ide gospodinu Ivanu Hrvoiću, hrvatskom znanstveniku, izumitelju i poduzetniku iz Kanade koji je financijskim sredstvima pomogao realizaciju ovog projekta.