Članovi Laboratorija za etiku digitalnih tehnologija u zdravstvu (Digit-HeaL), voditelj Anto Čartolovni i član Luka Poslon, sudjelovali su na 34. Europskoj konferenciji o filozofiji medicine i zdravstvene skrbi koja se održala u Varšavi (Poljska) od 24. do 27. kolovoza 2022. pod nazivom Diversity and Bioethics.

Konferencija je organizirana od strane Europskog društva za filozofiju medicine i zdravstvene skrbi (ESPMH), Centra za bioetiku i biopravo na Fakultetu za filozofiju Sveučilišta u Varšavi i Odbora za bioetiku pri Predsjedništvu Poljske akademije znanosti. Konferencija je bila usredotočena na moralne izazove, vjerske i kulturne raznolikosti u zdravstvenoj skrbi, znanosti o životu i bioetici. Neke od tema o kojima se na konferenciji govorilo su: odnos između pacijenata i liječnika, prava i dužnosti pacijenta i liječnika, priziv savjesti u medicini, suočavanje s različitošću, moralni pluralizam i vrijednost ljudskog života, kulturna raznolikost, koncepti zdravlja i slično.

Anto Čartolovni, voditelj našeg Laboratorija održao je predavanje pod nazivom AI as a third pillar in a future patient-physician relationship: the case of breast cancer screening u kojem je govorio o ulozi umjetne inteligencije u probiru karcinoma dojke i implikacijama koje će se u budućnosti odraziti na odnos između liječnika i pacijenta. Luka Poslon, član Laboratorija i Anto Čartolovni, voditelj Laboratorija, održali su zajedničko predavanje pod nazivom Dynamic informed consent in medical AI applications u kojem su predstavili prednosti uporabe dinamičnog informiranog pristanka pri korištenju algoritama u donošenju medicinskih odluka.

 

Hrvatsko katoličko sveučilište