Istraživanje koje je magistar sestrinstva Lovro Ačkar proveo u okviru diplomskog rada pod mentorstvom izv. prof. dr. sc. Marte Čivljak, objavljeno je 3. srpnja 2023. u znanstvenom časopisu BMC Nursing (čimbenik odjeka: 3.189) uz suautorstvo izv. prof. dr. sc. Marte Čivljak i prof. dr. sc. Livije Puljak.

Rad The knowledge, attitudes and behaviors of hospital nurses on smoking cessation interventions: a cross-sectional study bavi se ispitivanjem učestalosti pušenja kod medicinskih sestara te njihovim znanjima i stavovima o intervencijama za prestanak pušenja. Podaci su prikupljeni presječnim istraživanjem metodom ankete u KBC „Sestre milosrdnice“ u Zagrebu na prigodnom uzorku od 258 medicinskih sestara, a prikupljeni su podaci o sociodemografiji, provedbi intervencije 5 P (pitati, posavjetovati, procijeniti, pomoći, pratiti) za prestanak pušenja tijekom rada, stavovima i znanjima medicinskih sestara o intervencijama za prestanak pušenja te o pušačkom statusu samih medicinskih sestara.

 Od 258 sudionika 43% odgovorilo je da uvijek pita pacijente koriste li duhanske proizvode. Samo 2,7% ispitanika navelo je da uvijek pomaže pacijentima u procesu prestanka pušenja, a istraživanje je pokazalo da je postotak onih koji su posljednje dvije godine pohađalo bilo kakvu edukaciju za stjecanje kompetencija za primjenu intervencija za prestanak pušenja još manji (2 %). Čak 82% nikada nije prošlo takav tip edukacije. 

Gotovo polovica (44%) uključenih ispitanika bili su pušači, a utvrđena je i razlika u znanju i stavovima medicinskih sestara u odnosu na njihov pušački status. Medicinske sestre koje puše češće su navele da ne trebaju svojim ponašanjem (nepušenjem) biti uzor bolesnicima u odnosu na one koje ne puše, a one i rjeđe pitaju pacijente o razlozima zbog kojih ne mogu prestati pušiti.

Rad u cijelosti možete pročitati na poveznici. 

Hrvatsko katoličko sveučilište