U srijedu, 2. veljače 2022. euharistijskim slavljem u Sveučilišnoj kapeli obilježen je blagdan Svijećnice. Svetu misu predvodio je sveučilišni kapelan vlč. Marko Čolić  u koncelebraciji s pročelnikom Odjela za komunikologiju izv. prof. dr. sc. Jerkom Valkovićem i doc. dr. sc. Odilonom Singbom. Obredu paljenja svijeća nazočili su djelatnici i studenti Hrvatskog katoličkog sveučilišta.

Sveučilišni kapelan vlč. Marko u homiliji se posebice zaustavio na rečenici u kojoj Šimun naviješta da će Mariji mač probosti dušu. Dok se redovito spomenuti mač predstavlja kao mač boli, određeni egzegeti u njemu prepoznaju prije svega riječ Božju, oštriju od svakog mača. Ona nas ima naučiti razlučivati. Marija, Majka Božja, slušajući tu riječ i dopuštajući da se riječi njezina sina zariju poput mača u nju, rasla je u svojoj vjeri i hodu. To razlučivanje pomoću mača riječi Božje može se lijepo povezati i sa svjetlom svijeća koje se na ovaj blagdan pale: svjetlo, makar bilo i malo, ne dopušta tami da ga obuzme i zauzima čitav prostor, već daje vidjeti onome koji u vjeri hodi. Stoga je na kraju svete mise kapelan potaknuo nazočne da svijeće koje su na početku obreda bile zapaljene i blagoslovljene ponesu svojim domovima i obiteljima na osobnu i zajedničku molitvu, pogotovu onu uz Sveto pismo, koje će nam omogućiti razlučivanje i rast u vjeri.