Obavještavaju se studenti 1. godine preddiplomskog sveučilišnog studija Psihologija da će iznimno u petak, 16. 11. 2018. godine nastava iz predmeta Biološka psihologija I započeti u 8:45 sati.