U srijedu 20. prosinca 2017. godine katolički skauti Petar Šimunić, student treće godine preddiplomskog studija povijesti i Sara Šopar, studentica preddiplomskog studija psihologije predali su na početku mise zornice sveučilišnom kapelanu Odilonu Singbu i rektoru Hrvatskog katoličkog sveučilišta prof. dr. sc. Željku Tanjiću Betlehemsko svjetlo. Betlehemsko svjetlo mira, jedno od simbola Božića i Kristovog dolaska.

Grupa katoličkih skauta aktivna je u Zagrebačkoj nadbiskupiji od 2017. godine. Tijekom došašća aktivno su sudjelovali na zornicama u zagrebačkim župama i bavili su se volonterskim radom. Naši katolički skauti pozivaju sve zainteresirane da im se pridruže, a sve informacije potražite na linku.