Augusteum Favissa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Naslovnica kataloga Augusteum favissa

 

U Arheološkom muzeju Narona otvorena je u subotu 29. lipnja 2013. godine izložba Augusteum favissa.

Izložba Augusteum favissa prva je samostalna, tematska izložba iz muzejskog fundusa kojom se obilježava dvadeseta obljetnica otvaranja prve arheološke sonde u Plećaševim štalama.
Tim sondažnim iskopom pokrenuta su arheološka istraživanja koja su rezultirala iskapanjem Augusteuma, rimskog hrama u kojem se častio carski kult,  i iznjedrila spektakularne nalaze. Osim hrama s impozantnim carskim kipovima pronađene su i brojne krhotine sitnog arheološkog materijala. Izložba predstavlja dio pokretnih nalaza pronađenih tijekom tih istraživanja s posebnim naglaskom na predmete kultne namjene.

Tom prigodom je izdan i katalog izložbe čiji predgovor je napisao prof. dr. sc. Emilio Marin, prorektor za međunarodnu suradnju Hrvatskog katoličkog sveučilišta. Profesor Marin je prije 20 godina bio ravnatelj Arheološkog muzeja u Splitu i voditelj arheološkog tima koji je otkrio ovaj važan lokalitet i javnosti podario neprocjenjivu zbirku.

Cijeli predgovor dostupan je na ovom linku

 

Torzo cara Augusta

Torzo cara Augusta, mramor, kraj 1. st. pr. Kr., str. 13 u katalogu Augusteum favissa

 

Hrvatsko katoličko sveučilište