Asistentice s Hrvatskoga katoličkog sveučilišta u Zagrebu, Veronika Novoselac sa Sveučilišnoga odjela za povijest i Hana Kilijan sa Sveučilišnoga odjela za komunikologiju, sudjelovale su u utorak 16. travnja 2024. na simpoziju Journalism Studies, Past and Present, održanom na Portugalskom katoličkom sveučilištu u Lisabonu. U izlaganju Journalism as a Realm of Memory: A Look at the Past and the Future tematizirale su ulogu novinarstva u kreiranju narativa o prošlosti odnosno kako novine i novinarstvo oblikuju, prenose i čuvaju kolektivno sjećanje.

Također su raspravljale o tome kako je internet transformirao pristup informacijama i utjecao na očuvanje kolektivnoga sjećanja. Simpozij je organizirala Europska udruga za istraživanje i obrazovanje u komunikaciji (ECREA) na Portugalskome katoličkom sveučilištu s ciljem okupljanja istraživača, akademika, profesionalnih novinara i medijskih organizacija. Glavni cilj ovog događanja bio je istražiti kako se studije novinarstva mogu primijeniti u svakodnevnom životu novinara, s posebnim naglaskom na povezivanje teorijskih istraživanja s praktičnim izazovima u novinarstvu koji se protežu od povijesnih aspekata do suvremenih digitalnih transformacija.

Prezentirajući teorijske i povijesne osnove novinarstva i ulogu novina kao važnih arhiva koje odražavaju društvene stavove, Novoselac je podsjetila da se novinarstvo smatra „prvim nacrtom povijesti“ te jednim od temeljnih kanala za konstrukciju i reinterpretaciju prošlosti društva.  Hana Kilijan analizirala je djelovanje digitalnih tehnologija na novinarstvo, ističući da digitalizacija transformira svakodnevni život te kako novinarstvo, kao agent u stvaranju vizualnoga sjećanja i novih medija, ima značajnu ulogu u oblikovanju javnoga sjećanja. Naglasila je da  se s razvojem interneta mijenja način kako se povijest bilježi i pamti, pružajući suvremenim društvima nove platforme za izražavanje i komunikaciju.

Nakon simpozija, Novoselac i Kilijan susrele su se sa studenticama sa Sveučilišnoga odjela za komunikologiju koje su na Erasmus+ razmjeni na Portugalskome katoličkom sveučilištu.

Hrvatsko katoličko sveučilište