Na Hrvatskom katoličkom sveučilištu u četvrtak 30. kolovoza 2022. godine izvršena je primopredaja dužnosti između mr. sc. Marine Šijaković koja je dužnost voditeljice Centra za promicanje dobrobiti ranjivih osoba obnašala u razdoblju od 1. ožujka 2021. godine do 31. kolovoza 2022. godine i dr. sc. Anite Dučkić Sertić. Anita Dučkić Sertić preuzima dužnost voditeljice Centra za promicanje dobrobiti ranjivih osoba od 1. rujna 2022. godine. Zapisnik o primopredaji dužnosti voditeljice Centra potpisale su obje strane te je isti pohranjen u arhiv Centra.

Anita Dučkić Sertić, doktorica znanosti te sveučilišni specijalist psihosocijalnog pristupa u socijalnom radu; diplomirani kateheta; logoterapeut i službeni izmiritelj pri Ministarstvu pravosuđa. Bavi se znanstveno-istraživačkim radom na području duhovnosti, bračnog i obiteljskog funkcioniranja te doprinosu duhovnosti u suočavanju i liječenju ovisnosti, kao i u postizanju potpunog oporavka i očuvanja mentalnog zdravlja. Dosadašnji rad se temeljio na individualnom, partnerskom, obiteljskom i grupnom radu s klijentima, te na integriranju duhovnih pitanja u savjetovanju koja razvijaju senzibilitet kod klijenata što im daje mogućnost da govore o smislu i svrsi života te mogućnost izražavanja i definiranja što ih pokreće. Takav pristup im ujedno daje snagu u nošenju s poteškoćama i životnim krizama, budući da duhovnost utječe na razvoj otpornosti kao i na buduće krizne situacije te razvoj kohezije unutar obitelji.

Primopredaji dužnosti prisustvovali su doc. dr. sc. Josip Bošnjaković, znanstveni suradnik Centra, Jelena Zadro, mag. psych., program manager Centra, Damjan Kovač, mag. theol., stručni suradnik Centra te dr. sc. Lana Batinić, članica Nadzornog Vijeća Centra. Dosadašnjoj voditeljici Marini Šijaković zahvaljujemo na njenom radu i osobnom pečatu koji je utkan u početne korake dobrobiti ovoga Centra. Novoj voditeljici Aniti Dučkić Sertić želimo puno uspjeha u daljnjem radu Centra te trajnu težnju koračanja putevima dobrobiti.

 

Hrvatsko katoličko sveučilište