Redovnica Sestara Naše Gospe s. Samuela Premužić izradila je adventski vijenac za našu sveučilišnu kapelu.
Sestra Samuela poznata je po adventskim vijencima, jaslicama i ukrasima za borove koje je već izlagala diljem Europe, a sve ih je i darovala.
Posebnost ukrasa i jaslica sestre Samuele je ta što su potpuno ekološke. Izrađuje ih od svega što nađe u prirodi. Papir, slama, komušina, juta, kora drveća, mahovina, to je materijal koji sestra sakuplja diljem Hrvatske.img_1569

 

Hrvatsko katoličko sveučilište