Administrativne obveze koje su studenti obvezni izvršiti pri upisu ak. g. 2014./2015. su sljedeće:

  1. Odabrati izborne predmete zimskog semestra ak. g. 2014./2015. Raspored za pristupanje odabiru izbornih predmeta bit će objavljen na oglasnim pločama Sveučilišta
  2. Uplatiti naknadu i predočiti dokaz o uplati naknade za upis godine studija (studenti koji su se u srpnju upisali u prvu godinu preddiplomskih studija na HKS-u, ovu su naknadu uplatili pri upisu – tako da nisu dužni dostavljati dokaz o uplati). Dokaz o uplati se predočuje prilikom pristupanja unosu predmeta u ISVU sustav.
  3. Unijeti upisane predmete u ISVU sustav te pri unosu predmeta u ISVU sustav službenicima predati:
  1. Indeks (u koji moraju biti uneseni svi potpisi za dobivanje kojih je student stekao uvjete i ocjene iz svih položenih ispita).
  2. potvrdu o prebivalištu (potvrdu predaju samo studenti viših godina preddiplomskog ili diplomskog studija koji imaju prebivalište izvan županije u kojoj studiraju). Potvrda se predaje radi reguliranja razine prava u sustavu studentske prehrane.
  3. potvrdu o smještaju u studentski dom (potvrdu predaju samo studenti viših godina preddiplomskog ili diplomskog studija koji su smješteni u studentskom domu). Potvrda se predaje radi reguliranja razine prava u sustavu studentske prehrane.
  4. Dokaz o uplati naknade za upis godine

S obzirom na to da će za studente prvih godina predmete u ISVU sustav unijeti službenici Sveučilišta, mole se studenti da do kraja tjedna u Studentsku službu donesu indekse (ukoliko su ih preuzeli).

Raspored prema kojem će studenti pristupati unosu predmeta u ISVU sustav bit će objavljen na oglasnim pločama Sveučilišta.

Napominjemo da se ova obavijest ne odnosi na studente koji će se tijekom listopada 2014. natjecati za upis u diplomski sveučilišni studij povijesti na HKS-u.

 

Hrvatsko katoličko sveučilište