U četvrtak 16. veljače 2017. godine u Vijećnici Hrvatskog katoličkog sveučilišta održana je 9. sjednica Studentskog zbora HKS-a.

Na samom početku, članovima Studentskog zbora pridružila se doc. dr. sc. Ljiljana Pačić Turk s Odjela za psihologiju kako bi predstavila Centar za psihološko savjetovanje Hrvatskog katoličkog sveučilišta koji je pred otvorenjem. Doc. dr. sc. Pačić Turk pozvala je okupljene i zainteresirane na predstavljanje Centra u sklopu Tjedna psihologije na HKS-u koji će se obilježiti u ponedjeljak 20. veljače 2017. godine, te je uputila želju za suradnjom u svrhu što kvalitetnijeg te ispunjenijeg studentskog života.

Radi približavanja termina izbora za novi sastav Studentskog zbora, članovi su nastojali oformiti timove volontera koji će sudjelovati u Izbornom povjerenstvu za studentske izbore. Isto tako imenovana je Radna skupina za izradu Poslovnika Studentskog zbora koju čine Ana Jurić, Marko Mikulec i Ante Vujević , te Radna skupina za izradu izvješća o problemima te mogućim olakšanjima u studiranju na Sveučilištu koju čine Iva Peroš, Barbara Mirković i Mihael Petrik. 

Predstavnica treće godine preddiplomskog studija psihologije i članica Studentskog zbora Iva Peroš u suradnji s kolegicama, izradila je anketni upitnik kojim su se nastojali utvrditi uzroci prepisivanja kod studenata HKS-a. Sam anketni upitnik, tj., dobiveni rezultati izvrsna su nadopuna kampanji protiv prepisivanja koja se posljednjih mjeseci promovira na Sveučilištu. Anketi je pristupilo 316 studenata, koji su se izjasnili o vlastitom iskustvu prepisivanja, motivima, te mogućim utjecajima na takvo ponašanje. Cilj ovakve ankete je potaknuti sve razine sveučilišnog kolektiva na akademsko, savjesno djelovanje. Rezultati i izvješće o anketi bit će uskoro dostupni u pisanom obliku.

Studentski predstavnici u Senatu Sveučilišta Barbara Mirković i Ante Vujević, te predsjednik Studentskog zbora Marko Mikulec, sastali su se s prorektoricom za nastavu izv. prof. dr. sc. Ines Sabotič i prorektorom za organizaciju i poslovanje prof. dr. sc.  Gordanom Črpićem kako bi razgovarali o promjenama u troškovima participacije studenata.

U siječnju 2017. godine održan je prvi sastanak ženske odbojkaške grupe koja bi trebala krenuti s radom od početka novog semestra. Prijave su još uvijek moguće za sve zainteresirane studentice, a za više informacija mogu se javiti predsjedniku Studentskog zbora Marku Mikulecu.

Studentski zbor će na službenoj stranici Sveučilišta početkom ožujka dobiti novi dizajn koji će olaškati dostupnost informacija svim studentima i studenticama Hrvatskog katoličkog sveučilišta. Zbor za sada ima svoju oglasnu ploču u prizemlju Sveučilišta na kojoj će objavljivati informacije i novosti koje će biti od pomoći studentima i studenticama HKS-a.