HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE

Ilica 242

10000 Zagreb

 

KLASA: 112-01/20-02/01

URBROJ: 498-03-02-01-01/1-20-04

 

Zagreb, 12. listopada 2020. godine

 

Na temelju članka 55. Statuta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, članka 126. Pravilnika o ustroju i o radu Hrvatskog katoličkog sveučilišta, Odluke, KLASA: 100-01/20-05/02, URBROJ: 498-03-02-01-01/1-20-03, o prijmu na slobodna radna mjesta izvan nastave i Odluke KLASA: 100-01/20-05/02, URBROJ: 498-03-02-01-01/2-20-06 te Izvješća imenovane Komisije, rektor prof. dr. sc. Željko Tanjić donosi

 

 

RJEŠENJE

 

Anita Petrinec izabire se na radno mjesto Javni službenik na radnom mjestu I. vrste – stručni suradnik (Stručni suradnik) u Uredu rektora na određeno vrijeme (zamjena za odsutnog zaposlenika) s punim radnim vremenom – 1 izvršitelj, s pripadajućim koeficijentom složenosti poslova 1,115 sukladno Pravilniku o ustroju i o radu.

 

Obrazloženje

Hrvatsko katoličko sveučilište raspisalo je Natječaj za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto Javni službenik na radnom mjestu I. vrste – stručni suradnik (Stručni suradnik) u Uredu rektora na određeno vrijeme (zamjena za odsutnog zaposlenika) s punim radnim vremenom – 1 izvršitelj, objavljen u Narodnim novinama broj 98/2020 od 2. rujna 2020. godine. Nakon provedenog natječajnog postupka Komisija je dostavila Izvješće čelniku Sveučilišta slijedom čega je odlučeno kao u izreci Rješenja.

 

 

                                                                                        REKTOR

                                                                                                       prof. dr. sc. Željko Tanjić