NATJEČAJ

za dodjelu rektorove nagrade

za izvrsnost tijekom preddiplomskog sveučilišnog studija

 

I.

Hrvatsko katoličko sveučilište (dalje u tekstu: Sveučilište) raspisuje Natječaj za dodjelu Rektorove nagrade najboljem sveučilišnom prvostupniku između kandidata svih preddiplomskih sveučilišnih studija koje izvodi Sveučilište, a koji su preddiplomski sveučilišni studij završili u akademskoj godini 2018./2019.

Rektorova nagrada se dodjeljuje s ciljem promicanja izvrsnosti i akademskog uspjeha studenata Sveučilišta.

 

II.

Pravo natjecanja za Rektorovu nagradu imaju sveučilišni prvostupnici koji su preddiplomski sveučilišni studij završili u akademskoj godini 2018./2019.

 

 

III.

Odluku o dodjeli Rektorove nagrade, na prijedlog Povjerenstva za dodjelu Rektorove nagrade (dalje u tekstu: Povjerenstvo), donosi Rektor.

U pravilu se dodjeljuje samo jedna Rektorova nagrada koja se sastoji od povelje i prigodnog dara – novčanog iznosa od 1.500,00 kuna, a dodjeljuje se na Danu Sveučilišta.

 

Kandidatima koje su stručna vijeća sveučilišnih odjela predložila za Rektorovu nagradu za izvrsnost tijekom preddiplomskog sveučilišnog studija dodjeljuje se Rektorova pohvalnica za izvrsnost tijekom preddiplomskog sveučilišnog studija koja se sastoji od povelje i prigodnog dara – novčanog iznosa od 1.500,00 kuna, a dodjeljuje se na svečanoj promociji sveučilišnih prvostupnika. Rektorova nagrada se dodjeljuje jednom od sveučilišnih prvostupnika koji su dobili Rektorovu pohvalnicu.

Rektorova nagrada dodjeljuje se javno i u pravilu se evidentira u dopunskoj ispravi o studiju.

 

Uvjeti i kriteriji za dodjelu Rektorove nagrade za izvrsnost tijekom preddiplomskog  sveučilišnog studija

 

IV.

Rektorova nagrada za izvrsnost tijekom preddiplomskog sveučilišnog studija dodjeljuje se najboljem sveučilišnom prvostupniku između kandidata svih preddiplomskih sveučilišnih studija koje izvodi Sveučilište, a koji su u razdoblju od 1. listopada 2018. do 30. rujna 2019. godine završili preddiplomski sveučilišni studij.

 

 

V.

Uvjeti za dodjelu Rektorove nagrade za izvrsnost tijekom preddiplomskog sveučilišnog studija su:

  • da je kandidat završio studij do 30. rujna 2019. godine;
  • da je kandidat među 30% sveučilišnih prvostupnika koji su preddiplomski sveučilišni studij završili do 30. rujna 2019. godine s najboljim težinskim prosjekom (ne manje od 4,0) ostvarenim tijekom preddiplomskog sveučilišnog studija;
  • da kandidat nije ponavljao godinu, pri čemu se smatra da kandidat nije ponavljao godinu ako je do kraja treće godine preddiplomskog studija položio sve propisane ispite osim izrade završnog rada;
  • da kandidatu tijekom studija nije izrečena stegovna mjera.

Kandidatu će se osim uspjeha na studiju vrednovati i:

  • duljina studiranja;
  • ostvarene znanstvene aktivnosti (objavljeni znanstveni radovi, izlaganja na znanstvenim skupovima i sl.);
  • ostvarene stručne i izvannastavne aktivnosti (objavljeni stručni radovi, izlaganje na stručnim skupovima, članstvo u odboru za organizaciju stručnog ili znanstvenog skupa, članstvo u studentskim organizacijama, članstvo u Studentskom zboru i u tijelima Sveučilišta, status demonstratora, dobiveno priznanje sveučilišnog odjela i sl.)
  • ostvarene aktivnosti izvan Sveučilišta (upisan drugi studij, završene ljetne škole, radionice, škole, tečajevi, volonterstvo, sportske aktivnosti, izložbe i sl.).

 

Prijava i dokazi uz prijavu kandidata

VI.

Natječaj za dodjelu Rektorove nagrade sveučilišnim prvostupnicima za izvrsnost tijekom preddiplomskog sveučilišnog studija koji su preddiplomski sveučilišni studij završili u akademskoj godini 2018./2019. objavljuje se na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici  Sveučilišta.

Kandidati uz prijavu trebaju dostaviti dokaze o dodatnim postignućima.

 

Prijava s obveznim prilozima dostavlja se u Službu za studentska pitanja do petka 31. siječnja 2020. godine.

 

VII.

Stručno vijeće sveučilišnog odjela koji izvodi preddiplomski sveučilišni studij predlaže jednog od prijavljenih kandidata Povjerenstvu za provođenje postupka dodjele Rektorove nagrade.

 

VIII.

Rezultati natječaja za dodjelu Rektorove nagrade sveučilišnim prvostupnicima za izvrsnost tijekom preddiplomskog sveučilišnog studija, a koji su preddiplomski sveučilišni studij završili u akademskoj godini 2018./2019. bit će objavljeni s imenima i prezimenima dobitnika na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Sveučilišta.

Prijavom na Natječaj pristupnici su izričito suglasni da Hrvatsko katoličko sveučilište kao voditelj obrade podataka može prikupljati i obrađivati podatke u svrhu provođenja procedure za dodjelu Rektorove nagrade za izvrsnost tijekom preddiplomskog sveučilišnog studija, sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka (EU 2016/679), Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (NN 42/2018) te Pravilnika o obradi i zaštiti osobnih podataka Hrvatskoga katoličkog sveučilišta. Sveučilište će osobne podatke pristupnika prikupljati i obrađivati samo u mjeri u kojoj je to potrebno za vrednovanje kandidata te sukladno uvjetima ovoga Natječaja. Prikupljeni osobni podaci pristupnika neće se koristiti ni obrađivati u druge svrhe.

 

IX.

Rektorova pohvalnica dodjeljuje se svečanoj promociji sveučilišnih prvostupnika 7. ožujka 2020. godine, a Rektorova nagrada na Danu Sveučilišta.

 

Obrazac za prijavu na natječaj možete preuzeti na linku.