Doc. dr. sc. Marina Merkaš sudjelovala je na znanstvenom skupu „Dobrobit djece i mladih“, koji je održan 27. rujna 2018. u Varaždinu. Organizatori skupa bili su Zavod za znanstveni rad u Varaždinu Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti i Institut društvenih znanosti Ivo Pilar.

Docentica Merkaš na skupu je govorila o ekonomskim teškoćama obitelji i dobrobiti djece te je predstavila rezultate znanstvenog projekta „Rad roditelja, ekonomske teškoće obitelji i dobrobit roditelja i djece“, koji je financiralo Hrvatsko katoličko sveučilište.

Suradnici na projektu bili su doc. dr. sc. Marija Šakić Velić, doc. dr. sc. Ivana Vrselja, dr. sc. Josip Bošnjaković, Maja Anđelinović, Lana Batinić, Barbara Brdovčak, dr. sc. Dragan Glavaš, Marijana Matijaš i Mario Pandžić. Znanstveni projekt realiziran je tijekom 2016. i 2017. godine, a u istraživanju koje je provedeno u sklopu projekta sudjelovalo je 348 djece i njihovih roditelja iz 11 osnovnih i srednjih škola.

Rezultati istraživanja provedenog u okviru znanstvenog projekta pokazali su i potvrdili nepovoljan učinak ekonomskih teškoća s kojima se hrvatske obitelji suočavaju na dobrobit djece i roditelja te potrebu za djelovanjem različitih aktera u društvu kako bi se djeci koja odrastaju u nepovoljnim životnim uvjetima omogućio pozitivan rast i razvoj. Rezultati projekta do sada su prikazani u pet znanstveni radova objavljenih u domaćim i stranim časopisima te na većem broju znanstvenih i stručnih skupova, pri čemu treba istaknuti simpozij „Ekonomske teškoće obitelji i dobrobit roditelja i djece“ organiziran u okviru 24. godišnje konferencije hrvatskih psihologa.

Hrvatsko katoličko sveučilište