20160919_094214

Doc. dr. sc. Marina Merkaš s Odjela za psihologiju Hrvatskog katoličkog sveučilišta sudjelovala je na međunarodnom znanstvenom skupu „15th European Association for Research on Adolescence Conference”, koji se održavao od 16. do 19. rujna 2016. godine u Novo Sancti Petri, Španjolska.

Skup se održava svake dvije godine u organizaciji društva „European Association for Research on Adolescence”, čiji je član i docentica Merkaš, te je posvećen psihologiji adolescencije. Docentica Merkaš sudjelovala je na konferenciji s dva rada nastala na temelju podataka prikupljenih u projektu „Rad roditelja, ekonomske teškoće obitelji i dobrobit roditelja i djece“ koji je odobren i financiran od Hrvatskog katoličkog sveučilišta.

Rad „The effects of family economic pressure and adjustment on parenting and adolescent well-being” su za izlaganje pripremili Marina Merkaš, Marija Šakić Velić, Mario Pandžić, Barbara Brdovčak, Josip Bošnjaković i Marijana Matijaš. Rad „The relation between family economic hardship and antisocial behavior in adolescence” su za izlaganje pripremili Mario Pandžić, Ivana Vrselja, Marina Merkaš, Dragan Glavaš i Maja Anđelinović.

Više informacija o konferenciji: www.eara2016.com

 

Hrvatsko katoličko sveučilište