Na temelju Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Statuta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, Pravilnika o izboru u znanstveno-nastavna, nastavna i suradnička zvanja i odgovarajuća radna mjesta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, Odluke Rektorskog zbora o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna zvanja, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja, te obavijesti predsjednika Stručnog povjerenstva Hrvatskog katoličkog sveučilišta izdaje sljedeću

 O B A V I J E S T

I. Dr. sc. Zoran Turza, pristupnik Natječaja za izbor u znanstveno-nastavno zvanje docent i na radno mjesto docent

održat će

NASTUPNO PREDAVANJE

dana 21. srpnja 2016. godine (četvrtak) u vremenu od u 11:00 sati do 11:45 sati u prostorijama Hrvatskog katoličkog sveučilišta (Predavaonica 2), na adresi Zagreb, Ilica 242, kao pristupnik u postupku izbora u znanstveno-nastavno zvanje docent i na radno mjesto docent u znanstvenom području humanističkih znanosti, polje teologija, grana fundamentalna teologija.

LJUBAV NA KRIŽU. SUVREMENA FILOZOFSKO-TEOLOŠKA TUMAČENJA BOŽJE SMRTI.”

II. Nastupno predavanje održat će se pred Stručnim povjerenstvom, nastavnicima i studentima Hrvatskog katoličkog sveučilišta, te pred drugim zainteresiranim osobama.

12III.  Nakon održanog nastupnog predavanja održat će se rasprava u kojoj slušatelji mogu pristupniku postavljati pitanja u vezi s temom predavanja.

 

 

Pozivaju se svi zainteresirani da budu u što većem broju nazočni nastupnom predavanju pristupnika.

 

 

Hrvatsko katoličko sveučilište