Nastava na diplomskom sveučilišnom studiju sestrinstva započinje u srijedu 9.12.2015. predavanjem iz kolegija Holistički pristupi u palijativnoj skrbi. Prvi dan će se predavanje održati na Hrvatskom katoličkom sveučilištu u predavaonici  broj 8 s početkom u 16 sati. Ostatak predavanja održati će se u centralnoj predavaonici KB Sveti Duh prema objavljenom rasporedu.

Rapored diplomski studij

 

Hrvatsko katoličko sveučilište