Na temelju Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Statuta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, Pravilnika o izboru u znanstveno-nastavna, nastavna i suradnička zvanja i odgovarajuća radna mjesta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, te Odluke Rektorskog zbora o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna zvanja, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja, te obavijesti predsjednika Stručnog povjerenstva Hrvatskog katoličkog sveučilišta izdaje sljedeću

 

O B A V I J E S T

I. Dr. sc. Saša Poljanec Borić, pristupnik Natječaja za izbor u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docent

 

održat će

NASTUPNO PREDAVANJE

dana 9. prosinca 2015. godine (srijeda) u vremenu od u 8:30 sati do 9:15 sati u prostorijama Hrvatskog katoličkog sveučilišta (predavaonica 9), na adresi Zagreb, Ilica 242, kao pristupnik u postupku izbora u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docent u interdisciplinarnom području znanosti, polje sociologija i ekonomija, s temom:

„NOSTALGIJA: STRATEŠKI  KONCEPT ZA UPRAVLJANJE TURISITIČKIM JAVNIM SEKTOROM U SREDNJOJ I JUGOISTOČNOJ EUROPI NA PRIJELAZU 20. i 21. STOLJEĆA“

II. Nastupno predavanje održat će se pred Stručnim povjerenstvom, nastavnicima i studentima Hrvatskog katoličkog sveučilišta, te pred drugim zainteresiranim osobama.

III.  Nakon održanog nastupnog predavanja održat će se rasprava u kojoj slušatelji mogu pristupniku postavljati pitanja u vezi s temom predavanja.

Pozivaju se svi zainteresirani da budu u što većem broju nazočni nastupnom predavanju pristupnika.

 

Hrvatsko katoličko sveučilište