Doc. dr. sc. Jasminka Štefulj objavila je u suradnji sa znanstvenicima s Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i sa Sveučilišta Ludwig Maximilian  u Münchenu u znanstvenom časopisu Autism Research znanstveni članak pod nazivom DNA Methylation Analysis of HTR2A Regulatory Region in Leukocytes of Autistic Subjects.

AUR_left

U članku je dan doprinos razumijevanju molekularnih mehanizama koji stoje u podlozi autizma, a objavljen je u međunarodnom znanstvenom časopisu koji je prema čimbeniku odjeka rangiran kao 3. od ukupno 68 u području razvojne psihologije, odnosno kao 6. od ukupno 51 u području bihevioralnih znanosti.

 

 

Hrvatsko katoličko sveučilište